Termograafia -Olanex Ehitus | Olanex | Teenused | Kontakt | Hinnakiri | Galerii | Huvitavat lugemist
     
Külmaröntgen pole odav, ent tasub end üpris kiirelt ära
Soojalekke kohad tee kindlaks enne remondiga alustamist
Soojalekked leiad termopildilt
Termokaamera leiab majas soojalekke kohad
Termokaamera leiab soojalekked
Termokaamera leiab üles maja seintesse tekkivad külmasillad

ARTIKLID TEEMAL TERMOGRAAFIA E. SOOJUSPILDISTAMINE JA SELLEGA SEONDUV!