Termograafia -Olanex Ehitus | Teenused | Olanex | Kontakt | Hinnakiri | Galerii | Huvitavat lugemist
     

Termokaamera leiab majas soojalekke kohad

 

Äripäev, 23.01.02

Lennart Sasi
TTÜ arhitektuuri õppetooli dotsent

 

Tänapäevane tehnika pakub mitmeid võimalusi hoonetes külmasildade ja soojalekke kohtade avastamiseks. Selleks võib kasutada digitaalset termokaamerat või distantstermomeetrit.


Hoone piiretes esinevad paratamatult külmasillad, mille kaudu liigub enam küttesooja hoonest välja, mistõttu hoone sees külmasilla pinnal on temperatuur madalam ja välispinnal kõrgem. Külmasillad on paratamatud piirde üksikute kihtide vaheliste metallankrute, halvasti paigaldatud soojustuse, aga samuti piirde geomeetria tõttu. Nii näiteks jahtuvad rohkem maha hoone nurgad, akende põsed ja parapetid.


Lohaka ehitustöö tulemusena võivad külmasillad ulatuda sügavale tarindite sisse, põhjustades isegi vaheseintel ja vahelagedel madala temperatuuri. Põhjuseks on siis halvasti paigaldatud tuuletõke või soojustusvill, aga samuti ventilatsiooniseadme poolt tekitatud alarõhk hoones, mille tõttu võib külm välisõhk tungida sügavale tarindisse.


Talvetingimustes oleks huvitav näha nii piirde välispinna kui ka sisepinna temperatuure. Distantstermomeeter, mis ilma, et oleks kontaktis pinnaga, mõõdab selle temperatuuri mõne kümnendiku kraadi täpsusega. Kui tõmmata seinale ruudustik ja mõõta seal distantstermomeetriga temperatuurid, siis saadud arvud näitavad meile külmasildade koha. Sellised püstolikujulised riistad on praegu müügil hinnaga alla 3000 krooni.


Meeles peab ainult pidama seda, et läikiva metalli pinna mõõtmisel on tulemus ebatäpne, kuna sellised pinnad peegeldavad tagasi pea kogu neile langeva infrapunase kiirguse.


Hoopis parema ülevaate asjast saame aga termovisiooni kasutades. Kaasaegne infrapunastel kiirtel töötav aparatuur võimaldab temperatuuri muutusi piirdel visualiseerida 0,1 ºC täpsusega, saades kas must-valge või spektrivärvides pildi. Piltidel on võimalik saada variandina ka isoterme piirdel (sama temperatuuriga jooned). Need joonistavad eriti selgelt välja külmasildade kohad piirdes.


Külmasillad piirdes põhjustavad ülemäärast energiakulu, külmasilla sisepinnal võib kergesti tekkida pinna madala temperatuuri tõttu veeauru kondensaat. Selliseid probleeme on viimasel ajal tekkinud eriti palju tänu kütte kokkuhoiule ja mitteküllaldasele ventilatsioonile.


Hoone termografeerimise tulemused näitavad hoone piirete remonti vajavad kohad kätte. Edaspidi tuleb leida lahendused, kuidas soojalekke kohad likvideerida, kas piire avada selleks ruumi siseküljelt või välisküljelt. Renoveeritava hoone puhul on termopilt kasuks isegi hoone arhitektuurse lahenduse muutmise korral, võimaldades kavandada võimalikult ratsionaalseid lahendusi soojakadude vähendamiseks.

 

 

http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&code=2082/rubr_artiklid_208203